Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat
 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto webové stránky (dále jen tyto/naše stránky) jsou vlastněny a provozovány společností AkzoNobel Decorative Coatings B. V., která, společně se svými přidruženými osobami (dále jen AkzoNobel, my, náš, nám), se zavazuje chránit a respektovat Vaše soukromí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi Podmínkami používání a veškerými dalšími dokumenty, na které se odkazují) stanovují základ, podle kterého všechny údaje, které od Vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete, budou zpracovány námi. Přečtěte si prosím pozorně následující za účelem pochopení našich názorů a postupů týkajících se Vašich osobních údajů a jak s nimi zacházíme.

Používáním našich stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním Vámi poskytnutých informací, jak je popsáno v těchto zásadách.

AkzoNobel je správcem údajů zpracování všech osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto stránek.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS MŮŽEME ZÍSKAT


Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje o Vás:

 • Informace, které poskytnete nebo které jste již dříve uvedli na našich stránkách, včetně prostřednictvím případných interaktivních prvků. To zahrnuje (ale není omezeno na) informace poskytnuté v době přihlášení k užívání našich webových stránek, předplacení našich služeb, registrace na konferenci, zveřejnění nebo zaslání materiálů nebo žádosti o další služby. Můžeme Vás také požádat o informace, když vstupujete do soutěže nebo propagace námi řízené nebo sponzorované, a když oznamujete problém s našimi stránkami.

 • Pokud nás kontaktujte, můžeme uchovávat záznamy naší korespondence a veškeré informace v ní obsažené.

 • Můžeme Vás také požádat o vyplnění dotazníků, které používáme pro účely výzkumu, ačkoli na ně nemusíte reagovat.

 • Podrobné informace o Vašich návštěvách včetně, ale nikoli výhradně, dopravních dat, lokalizačních údajů, weblogů a jiných komunikačních dat, ať už jsou nezbytné za účelem fakturace nebo jiným a zdroje, ke kterým máte přístup.

IP ADRESY


Můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, včetně případné IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, za účelem správy systému a oznamování souhrnných informací našim inzerentům. Jedná se o statistické údaje o aktivitách a návycích našich uživatelů při prohlížení a nedochází zde k identifikování jedince.

COOKIES


Viz Zásady používání souborů cookies týkající se našeho zacházení s cookies.

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE


Údaje, které shromažďujeme, mohou být přesunuty a uchovávány v lokalitě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Mohou být také zpracovávány pracovníky mimo EHP, kteří pro nás pracují, jednou ze společností naší skupiny nebo pro jednu z našich marketingových agentur nebo jiné dodavatele (přímo nebo nepřímo). Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tímto přesunem, uchováváním nebo zpracováním.

ZABEZPEČENÍ


Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Tam, kde jsme Vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, které Vám umožní přístup k určité části našich stránek, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme Vás, abyste s nikým nesdíleli Vaše heslo.

Přenos, uchovávání a zpracování osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek je zajištěno pomocí běžných, obvyklých technických opatření. Přenos informací prostřednictvím internetu není bohužel zcela bezpečný. I když uděláme pro ochranu Vašich osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost údajů zadávaných na našich stránkách; jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Poté, co jsme obdrželi Vaše informace, budeme se řídit striktními postupy a používat bezpečnostní prvky pro zamezení neoprávněnému přístupu.

ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ


Můžeme použít informace, které o Vás vedeme, následujícím způsobem:

 • za účelem zajištění, že obsah z našich stránek je uváděn tím nejefektivnějším způsobem pro Vás a Váš počítač

 • za účelem kontaktování Vás ohledně provozních a technických záležitostí vztahujících se k Vašemu používání stránek

 • abychom Vám poskytli informace, produkty nebo služby, které od nás požadujete nebo o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, u kterých jste souhlasili s kontaktováním za tímto účelem

 • za účelem plnění povinností vyplývajících z případných smluv uzavřených mezi Vámi a námi

 • abychom Vám umožnili podílet se na interaktivních prvcích našich služeb, pokud se tak rozhodnete

 • abychom Vás mohli informovat o změnách našich služeb.


Údaje, které shromažďujeme jako globální organizace, mohou být přenášena na mezinárodní úrovni v rámci celosvětové organizace AkzoNobel.

Nechceme zveřejňovat informace o identifikovatelných jednotlivcích pro naše inzerenty, ale můžeme jim poskytnout. Jedná se o statistické údaje o aktivitách a návycích našich uživatelů při prohlížení a nedochází zde k identifikování jedince.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jsme oprávněni sdělit Vaše osobní údaje jakémukoliv členu naší skupiny, tedy našim dceřiným společnostem, naší mateřské společnosti a jejím dceřiným společnostem.

Jsme oprávněni sdělit Vaše osobní údaje přímo nebo nepřímo třetím stranám:

 • těm, jejichž služeb využíváme pro vývoj našich stránek a/nebo jejich údržbu a/nebo zajištění inzerce/marketingu a/nebo hostingu a jiných technických služeb

 • v případě, že prodáváme nebo kupujeme podnik nebo aktiva, v kterémžto případě můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje perspektivnímu prodejci nebo kupci takového podniku nebo aktiv

 • pokud my nebo v podstatě všechen náš majetek získává třetí strana, v kterémžto případě jsou námi uchovávané osobní údaje dle nebo ve spojení s těmito Zásadami ochrany soukromí jedním z převáděných aktiv.

 • máme-li povinnost zveřejnit nebo zpřístupnit Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo aby byly prosazeny nebo uplatněny naše Podmínky používání a jiné dohody; nebo k ochraně práv, majetku nebo naší bezpečnosti, našich zákazníků nebo jiných. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

VAŠE PRÁVA


Máte právo nás požádat o nezpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Budeme Vás obvykle informovat (před shromážděním osobních údajů), zda zamýšlíme použít Vaše osobní údaje pro tyto účely nebo chceme-li je za tímto účelem zpřístupnit třetí straně, v obou případech mimo rozsah Vašeho používání našich stránek. Poté můžete využít Vašeho práva, aby se zabránilo takovému zpracování zaškrtnutím určitých políček na formulářích, které používáme pro sběr dat. Můžete také uplatnit právo nás kdykoli kontaktovat na.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN


Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na stránky našich partnerských sítí, inzerentů a pobočky. Pokud budete následovat odkazy na tyto webové stránky, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a neneseme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Zkontrolujte prosím tyto zásady před tím, než poskytnete osobní údaje těmto webovým stránkám.

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM


Na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů máte právo vědět, zda máme údaje o Vás a pokud ano, máte přístup k těmto údajům a můžete požadovat jejich opravení, pokud jsou nepřesné. Máte také právo na to, aby Vaše osobní údaje byly vymazány nebo blokovány, pokud jejich zpracování bylo v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ


Obecně platí, že nebudeme uchovávat údaje obdržené prostřednictvím těchto stránek po dobu delší, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny, nebo tak dlouho, jak požaduje zákon.

ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jakékoli změny, které budou provedeny v našich zásadách ochrany osobních údajů v budoucnu, budou zveřejněny na této stránce a pokud je to vhodné, tak Vám budou oznámeny e-mailem.

KONTAKT


Otázky, komentáře a požadavky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů jsou vítány a měly by být adresovány.

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. je společnost registrovaná v Nizozemí s registračním číslem 28080295, se sídlem v Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Nizozemí.