Přineste přírodu dovnitř díky bujné závěsné zahradě.
Hrave zelene prvky

Použijte květiny a zdůrazněte tak chodbu

Přineste přírodu dovnitř díky bujné závěsné zahradě.

Piano v této bílé chodbě využívá další zbytečné prostory, zatímco prvek „závěsné zahrady“ vytváří hravý zelený ústřední bod.